Cooperativisme i autoorganització al barri del Poble Sec (1869 - 1939)

El barri de Poble-sec no ha estat un territori central en l’estudi històric de la ciutat de Barcelona ni del seu moviment obrer. Encaixat i eclipsat entre dos grans focus d’atenció, el castell de Montjuïc i l’avinguda del Paral·lel, ha tingut un paper més aviat subsidiari, fora dels grans discursos historiogràfics de la ciutat.

El projecte, realitzat junt amb la Júlia Gutiérrez i l’Arnau López, es va impulsar amb l’objectiu generar un relat sobre la història del cooperativisme i les pràctiques d’Economia Social i Solidària al barri del Poble-sec entre 1869-1939 per generar un diàleg entre el passat i el present de les diferents formes de suport mutu.

Sense precedents previs en la recerca d’aquesta matèria al barri del Poble-sec, va culminar amb la redacció d’un article publicat al web de CooperaSec. Com a activitat paral·lela, a la tardor del 2019 vam realitzar dos itineraris a partir de les entrevistes a múltiples entitats del present de l’ESS del barri. A part del codisseny, algunes d’aquestes entitats també van participar directament en la ruta.

Vam dur a terme aquest projecte en el marc del 150 aniversari del barri del Poble-sec el 2019 com a activitat de l’eix de relat de la xarxa CooperaSec.

“Quins són els reptes de futur de l’ESSS a Poblesec? Doncs sobretot el drama de la gentrificació, la lluita veïnal enfront a l’increment del lloguer que comporta l’expulsió del veïnatge”

(Xavi Latorre, CooperaSec)

Documentació Cooperativa La Igualitaria. Arxiu General Subdelegació Govern

Presentació recerca a la Biblioteca de Francesc Boix, Poble-sec

Itinerari cooperativisme en el marc de la Fira d'ESSS al Poble-sec

La Recerca

Aviat podreu trobar aquí el link a l’article resultant de la investigació. Es va presentar el 22 de novembre de 2019 a la Biblioteca Francesc Boix.

Per realitzar la recerca, vam consultar la bibliografia existent sobre cooperativisme, i la col·lecció local del barri que incloïa les ressenyes del Centre de Recerca Històrica del Poble-sec (CERHISEC), es va consultar també l’hemeroteca cooperativista de primer terç del segle XX i es va visitar l’Arxiu del Govern Civil, l’Arxiu Històric, l’arxiu de l’Ateneu Enciclopèdic Popular i l’Arxiu Municipal Contemporani.

Les Entrevistes

Entrevista a La Seca, Cooperativa de consum agroecològic. La Base, Ateneu Cooperatiu

Per la preparació dels itineraris, ens vam reunir amb diverses entitats del barri. Aquestes van ser escollides a partir d’una trobada amb l’equip de la recerca i una segona trobada amb CooperaSec. Les entitats escollides van ser: La Seca, Raons Públiques, CooperaSec, Més que cures, Petit Molinet, Asociación Cultural Social Arte Culinario de Honduras y Amigos en Catalunya i la Coordinadora d’Entitats del Poble-sec.

Aquestes entrevistes es feien amb la intenció de conèixer millor el present cooperatiu i associatiu i del suport mutu al barri del Poble-sec, atenent a la seva diversitat. Les respostes també ens havien d’ajudar a conèixer quins són els referents del cooperativisme actual i les seves perspectives de futur.

Els Itineraris

Itinerari amb la Biblioteca Francesc Boix del Poble-sec

La participació en les rutes també va ser directa per part de certes entitats. És per això que al llarg dels dos itineraris realitzats, vam poder comptar amb la col·laboració del Centre Cívic El Sortidor, CooperaSec, La Raposa i la Biblioteca Francesc Boix.

  • 5 d’octubre de 2019. 11 - 12:30. En el marc de la Fira d’Economia Social Solidària i Sostenible del Poble-sec, amb el Centre Cívic El Sortidor.
  • 23 de novembre de 2019, amb la Biblioteca Francesc Boix. 12 - 13:30.
Referències documentals

  • Col·lecció: “Memòria Cooperativa” de La Ciutat Invisible
  • Retalls d’història, les ressenyes del CERHISEC.
  • Oyón, José Luís: La quiebra de la ciudad popular: espacio urbano, inmigración y anarquismo en la Barcelona de entreguerras, 1914-1936. Barcelona: Ediciones del Serbal, 2008